Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla pana dr. Macieja Mazurka

Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)

Dr Maciej Mazurek w uznaniu swojego znaczącego wkładu w popularyzację polskiej kultury i sztuki oraz za wyjątkową działalność społeczną i publicystyczną, został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył minister Andrzej Dera podczas uroczystej ceremonii w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Jako ceniony nauczyciel, kustosz i badacz dziedzictwa kulturowego dr Mazurek poświęcił wiele lat swojego życia na odkrywanie, dokumentowanie i promowanie bogatej historii oraz artystycznego dorobku Polski. Jego praca obejmuje obszary takie jak sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, które stanowią nieodłączną część polskiego dziedzictwa kulturowego.

Jako wybitny popularyzator polskiej kultury dr Mazurek prowadził liczne audycje, seminaria i wykłady. Jego zaangażowanie w edukację i promocję sztuki przyczyniło się do zwiększenia świadomości o polskim dziedzictwie kulturowym i artystycznym w społecznościach lokalnych.

Otrzymanie odznaczenia jest wyrazem uznania dla wyjątkowego wkładu dr. Macieja Mazurka w rozwój polskiej kultury i sztuki oraz za jego oddanie służbie społeczeństwu. Jest to zasłużone wyróżnienie dla człowieka, którego pasja, determinacja i poświęcenie wpływają na rozwój i promocję polskiego dziedzictwa kulturowego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Jestem zaszczycony, no i pierwsza myśl – za co. Jeżeli rzeczywiście człowiek pracuje to nie ma czasu zastanawiać się nad tym, czy ordery mu się należą czy nie, co to w ogóle znaczy. Myślę, że (to odznaczenie) za pewną konsekwencję bycia wiernym pewnym fundamentalnym  wartościom, które wyniosłem z domu , które wyniosłem  ze studiów, są związane z walką o silną, suwerenną, demokratyczną Polskę – mówi Maciej Mazurek (źródło: https://radiopoznan.fm/)

Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)

dr Maciej Mazurek

publicysta, krytyk literacki, krytyk sztuki, malarz, poeta. Ukończył polonistykę i historię na UAM. w latach osiemdziesiątych Maciej Mazurek działał w podziemiu w Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość i w Solidarności Walczącej. Wykładał historię kultury i estetyki na ASP i w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2006-2011 pracował w TVP Kultura. Autor i wydawca programu publicystycznego „Lustra” w TVP3 Poznań. Redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt.

W 2017 roku za tomik poezji Nadchodzi burza został nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego. Pisze do „Gazety Polskiej Codziennie”, portalu „wPolityce”, „Teologii Politycznej”. Od 2020 roku prezes Radia Poznań.