Łowicz najbliższym przystankiem regionalnych Kongresów Polska Wielki Projekt

31.03.2023 r. godz. 11:00

Muzeum w Łowiczu – Sala Barokowa – adres: Stary Rynek 5/7 – wstęp wolny

Łowicz będzie reprezentantem województwa łódzkiego w cyklu kongresów „Polska Wielki Projekt w regionach”.  Podczas wydarzenia lokalne autorytety omówią potencjał miasta
i regionu oraz wyzwania, które przed nimi stoją. Celem cyklu jest poznanie lokalnych punktów widzenia i przekazywanie ich decydentom na szczeblu krajowym. Łowicka edycja kongresu Polska Wielki Projekt, organizowana jest we współpracy z Powiatem Łowickim.

Lokalni liderzy opinii będą dyskutować w dwóch panelach, które przygotowano specjalnie pod kątem Łowicza i potrzeb zasygnalizowanych przez lokalnych partnerów.  Pierwszy z nich, „Kultura źródłem siły regionu”, będzie szansą na zaprezentowanie potencjału regionu, który jest jedną z najbardziej wyrazistych wizytówek Polski lokalnej. Drugi panel, „Odnawialne źródła energii – jaka przyszłość” to z kolei lokalne spojrzenie na rozwój i inwestycje w szerokim zagadnieniu polityki energetycznej.

Do końca 2023 roku odbędą się jeszcze cztery podobne wydarzenia. W ten sposób Fundacja Polska Wielki Projekt odwiedzi wszystkie szesnaście województw. We współpracy z lokalnymi partnerami omawiane są zagadnienia istotne dla danego regionu. Kongresom towarzyszą badania socjologiczne a co roku wydarzenia podsumowywane są w formie raportów. Ideą przedsięwzięcia jest wsłuchanie się w głos lokalnych społeczności i przedstawienie ich potrzeb ogólnopolskiej publiczności i decydentom politycznym.

Polska Wielki Projekt to najważniejsze miejsce spotkań środowisk konserwatywnych
i propaństwowych w Polsce. Wokół organizowanych konferencji i wydawanych publikacji gromadzi najwybitniejszych intelektualistów i ekspertów z kraju i zagranicy. Promuje
i popularyzuje polskie osiągnięcia, tradycję historyczną, wartości i postawy patriotyczne oraz cywilizacyjne dziedzictwo europejskie i regionalne. W ten sposób działa na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej w Polsce i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku na świecie.

Program wydarzenia:

Wstęp wolny

31.03.2023 r.

11:00-12:30 – panel: Kultura źródłem siły regionu
Moderator – Wojciech Waligórski – Redaktor naczelny łowiczanin.info
Paneliści:

  • dr hab. Michał Łuczewski – Socjolog, wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt
  • Jacek Wiśniewski – Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, Łowiczanin
  • Marta Boczyńska – Firma Folkstar
  • Piotr Baczewski – Fundacja Muzyka Zakorzeniona

12:45-14:15 – panel: Odnawialne źródła energii – jaka przyszłość?

Moderator – Daniel Czyżewski, Energetyka24
Paneliści:

  • Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej
  • Wojciech Miedzianowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1.04.2023 r. godzina 18:00

Koncert Zespołu Muzyki Dawnej JERYCHO pod kierownictwem Bartosza Izbickiego oraz z udziałem Marcina Abijskiego “Lamentacje polsko-bizantyjskie”

.

Współorganizator

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)