Nie żyje Jarosław Marek Rymkiewicz

Świat we łzach tonie – płaczą wierzby szare

Płaczą te, które wokół wierzb krążą opary

Płaczą przekwitłe osty kwitnące pokrzywy

Świat we łzach tonie – nie wie – jest martwy czy żywy?

Płaczą zmarli – milion lat stąd – pogrzebani

Płaczą przegniłe deski i całuny szare

I z tego łez kosmosu – z naszych łez otchłani

Nagi Chrystus wychodzi z krwawiącym sztandarem

J.M. Rymkiewicz, z tomu Metempsychoza

Jarosław Marek Rymkiewicz (1935-2022)

W czwartek 3 lutego 2022 roku zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz.

Dziś, kiedy wiadomość ta stała się oficjalna, zapewne w medialnych przekazach będzie przytaczany Jego życiorys, będzie też wymieniany i cytowany ogromny, nie do przecenienia twórczy dorobek. Był autorem wielu książek eseistycznych, w tym poświęconych historii Polski [m.in. Wieszanie, Reytan], epoce romantyzmu [cykl związany z Mickiewiczem], autorem wielu tomów poetyckich. 

Trudno jest nam o tym pisać chłodno i z dystansem dziś, kiedy „świat we łzach tonie”, bo umarł Poeta. Byliśmy z Nim związani. W 2016 roku Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uczyniła Jarosława Marka Rymkiewicza laureatem tej nagrody, doceniając przede wszystkim Jego dzieło, ale też osobisty stosunek do postaci Prezydenta, jego odważne zaangażowanie i obronę w czasie bezprzykładnej nagonki za życia i po śmierci Prezydenta. 

Kongres Polska Wielki Projekt zyskał w osobie Jarosława M. Rymkiewicza mentora i wzór do naśladowania, w jego dorobku zaś pomoc przy definiowaniu tego elementu, bez którego nie istnieje prawdziwa sztuka, a który powinien być decydującym kryterium nadawania tworzącemu miana twórcy, zaś utworom przyznawania rangi arcydzieł: tajemniczej mocy przezwyciężania śmierci. Z wielkim bólem zdajemy sobie sprawę, że odszedł od nas najwybitniejszy polski poeta czasów współczesnych, twórca prawy i sprawiedliwy. 

Wiersz Papa Haydn – adagio cantabile [o śmierci Haydna] zaczyna się słowami: 

„Papa Haydn jest spokojny – już napisał wszystko”

I Ty bądź spokojny, Poeto. Napisałeś wszystko.

Żegnamy Cię z wielkim żalem, jako naszego przyjaciela i mistrza,
Kongres Polska Wielki Projekt
Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego