Oświadczenie Fundacji Polska Wielki Projekt

Pan Premier Piotr Gliński nigdy nie był i nie jest członkiem Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, a jedynie członkiem Rady Programowej jednego z przedsięwzięć organizowanych przez Fundację, czyli Kongresu Polska Wielki Projekt. 

Fundacja Polska Wielki Projekt zgodnie ze statutem nie posiada Rady Programowej.

Rada Programowa Kongresu jest starsza od samej Fundacji Polska Wielki Projekt. Rada Programowa Kongresu powstała w 2010 roku, kiedy zaczęły się prace nad pierwszą edycją Kongresu. Żadna z zasiadających w niej wówczas osób nie była związana z jakąkolwiek partią polityczną. Od początku istnienia Rada Programowa Kongresu była ciałem doradczym przy ustalaniu merytorycznej agendy kolejnych edycji Kongresu. 

Przez pierwsze lata, od 2011 roku, głównym organizatorem Kongresu pozostawał Instytut Sobieskiego. Dopiero w 2016 roku powstała Fundacja Polska Wielki Projekt, która wzięła na siebie ciężar organizowania następnych edycji Kongresu. Nadal jednak przy Kongresie pozostała dotychczasowa Rada Programowa (której skład się zmieniał, ponieważ jednych osób zabrakło, jak np. śp. Izabelli Galickiej czy śp. Maryny Miklaszewskiej, a inne osoby dochodziły). 

Informacja, że Pan Premier Piotr Gliński był członkiem Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, która to informacja pojawiła się kiedyś na stronach internetowych Fundacji, nie odpowiada prawdzie i była wynikiem pomyłki popełnionej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie strony internetowej.

Za pomyłkę przepraszamy.