Polimery Police na finiszu


Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka celowa Grupy Azoty, kończy budowę nowej fabryki w Policach
koło Szczecina, która będzie produkować jeden z najważniejszych polimerów – polipropylen oraz
jego kopolimery. Projekt Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i
europejskim przemyśle petrochemicznym. Inwestycja umożliwi dywersyfikację działalności
biznesowej Grupy Azoty, a także wzmocni pozycję konkurencyjną Polski na europejskim rynku
producentów tworzyw sztucznych.
Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów, jest zbudowanie
zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji
propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy
produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z
wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i
możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. W zakres projektu wchodzi również
gazoport – terminal przeładunkowo-magazynowy, zapewniający możliwość pozyskania drogą morską
niezbędnych do produkcji surowców.
– To strategiczna inwestycja dla polskiego przemysłu petrochemicznego. Projekt Polimery Police
zgodnie z założeniami inwestycyjnymi stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku
krajowego i europejskiego na polipropylen. Polska od wielu lat jest importerem netto polipropylenu,
dlatego znacząca część wolumenu produktów Grupy Azoty Polyolefins S.A. będzie kierowana do
krajowych odbiorców – podkreśla Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.