Strategie promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja


6 czerwca 2014 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbył się czwarty dzień III Kongresu Polska Wielki Projekt. W czasie drugiej tego dnia debaty mówiono o strategiach promocji wartości w takich dziedzinach jako prawo, media, rodzina czy edukacja. Zapraszamy do przeczytania relacji oraz do obejrzenia zdjęć w galerii kongresowej. 

Strategie promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja

prof. Aleksander Stępkowski (Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris)
prof. Andrzej Waśko (Fundacja im. Maurycego Mochnackiego)
Bronisław Wildstein (Prezes TV Republika)
Podsumowanie – Piotr Zaremba (W Sieci) – Konserwatywne minimum we współczesnym świecie

Prowadzenie: Marek Pyza (W Sieci)

Uczestników drugiego dnia kongresu Polska Wielki Projekt w Centralnej Bibliotece Rolniczej powitał redaktor Marek Pyza. Skonstatował, że wartości bliskie środowiskom konserwatywnym są dziś dyskryminowane.

Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos prof. Aleksander Stępkowski. Na wstępie pochylił się nad tytułem kongresu, który jego zdaniem powinien brzmieć „Polska Wielkie Dziedzictwo”. Według Stępkowskiego pewna granica tożsamości kulturowej przebiega dziś w miejscu, gdzie kiedyś wydawałoby się, że jest to zbyt naturalne, by o tym mówić. Przytoczył tu niedawno wprowadzoną do słowackiej konstytucji nowelę, określającą małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Podkreślił, że dzięki dalekowzroczności Tadeusza Mazowieckiego Polska nie musi wprowadzać takich zmian, bo w naszej konstytucji taki zapis istnieje od początku.

Profesor Andrzej Waśko poruszył kwestię problemów szkolnictwa. Powiedział, że w dyskusjach o oświacie brakuje ogólnej myśli, która pozwoliłby uporządkować liczne wątki, które pojawiały się w tej debacie w ciągu ostatnich lat. Nie zastanawiamy się jak i czego uczyć. Brak jest dyskusji nad sprawami najogólniejszymi.

Wiele zagrożeń wynika z faktu, że dziś coraz częściej pojawia się opinia, iż prawda jest względna. Stanowi to ogromną demotywację dla uczniów i studentów do zdobywania wiedzy. Usystematyzowaną wiedzę o świecie zastępuje strumień zdezintegrowanych informacji. Wiedza traktowana jest wyłącznie instrumentalnie. Kiedyś zadaniem szkoły było kształtowanie dojrzałego, myślącego człowieka. Uczynienie z niego podmiotu społecznego. Dziś szkoła jest dostarczycielką usług dla społeczeństwa – uczeń został upodmiotowiony. Zamiast go kształcić, szkoła obsługuje ucznia jak klienta.

Profesor opowiedział też o licznych powodach konieczności likwidacji gimnazjum oraz o kontrowersjach dotyczących nowej matury. Poruszył też temat kłopotów z nauką historii oraz języka polskiego.

Aby rozwiązać te problemy, konieczne są działania polityczne, ale też czynnik obywatelski. Zanim dokonamy przemian strukturalnych, powinniśmy wykorzystać potencjał społeczny, który posiadamy. Powinniśmy stworzyć cos w rodzaju oświaty obywatelskiej.

Bronisław Wildstein pochylił się nad mediami, które wulgaryzują, czyli upowszechniają rzeczywistość. Sprowadzają świat do najtrywialniejszych, najdostępniejszych form. Wraz z upływem czasów i rozwojem mediów proces ten będzie się nasilał. Żyjemy w dobie wojny kulturowej. Nowa kontrkultura uderza w tradycyjne formy. Media stanowią niezwykle wygodne narzędzie tych działań. Polskie media chcą uwolnić społeczeństwo z okowów tradycji, chcą, żeby Polacy myśleli „po europejsku”. Nie tylko w Polsce, ale i wszędzie na świecie media łamią etyczne normy odnośnie przekazywania przez nie informacji. W Polsce bierze się to poniekąd stąd, że wartości w mediach nie miały kiedy zaistnieć. W PRL-u dziennikarze byli pracownikami machiny propagandowej. Tamta epoka się skończyła, ale zaczęła się nowa. Dziennikarzy zaprzęga się do kolejnej machiny. Media, nawet kiedy próbujemy je odbudować, tworzymy alternatywne kanały, to jednak zawsze będą skazane na wulgaryzację.

Debatę podsumował Piotr Zaręba.