Szkolnictwo i etos inteligenta – Kongres PWP w Ciechanowie

3 listopada w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbył się regionalny Kongres Polska Wielki Projekt. Dwie debaty zostały zwieńczone występem artystycznym w Państwowej Uczelni Zawodowej, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie.

Panelistami debaty pt. Uczelnie zawodowe szansą dla regionu byli: prof. Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki, prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, poseł na Sejm RP Anna Cicholska, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Mirosław Koźlakiewicz przewodniczący Rady Uczelni oraz rektor uczelni gospodarza wydarzenia dr inż. Grzegorz Koc.

Wszyscy oni rozmawiali o tym, czy uczelnie zawodowe są szansą dla regionu, jak wygląda współpraca Publicznych Uczelni Zawodowych z otoczeniem społeczno–gospodarczym, na czym polega społeczna odpowiedzialność uczelni oraz czym są Akademie Nauk Stosowanych.

„Zdajemy sobie sprawę, że zmiany które dzieją się na naszych oczach mają pewną dynamikę. Dziś wiemy, że w najbliższych latach będzie wzrastało zapotrzebowanie na nauczycieli. Tu i ówdzie będzie lekki nadmiar nauczycieli, ale tam gdzie mówimy o szkolnictwie branżowym, wszystkie wskaźniki mówią, że te potrzeby będą wzrastały” – mówił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Druga debata dotyczyła pytania, kim jest współczesny inteligent. „Idee, wartości – wzór współczesnego inteligenta”, tak brzmiał tytuł, a udział wzięli: wiceminister kultury dr hab. Magdalena Gawin, były wicedyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dr Marek Haliniak oraz dr hab. Michał Łuczewski, członek zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt. Debatę prowadziła Krystyna Różańska-Gorgolewska, wykładowca Collegium Intermarium.  

„Myślę, że gościnność jest cechą inteligenta. Przyszło mi to na myśl po doświadczeniu gościnności tutejszej szkoły. To nie jest drobna rzecz, bo gościnność, to poniekąd służba, jakaś chęć służenia większemu celowi, chęć nawiązywania głębszych relacji” – odpowiedział na pytanie o etos inteligenta prof. Michał Łuczewski, członek zarządu Fundacji PWP. „Inteligencja w sensie grupy społecznej to bardzo ciekawe słowo, bo wymyślone przez Polaków” – dodał.

„Dystans wobec partii politycznych przeszkadza nam w zrozumieniu jakie jest miejsce inteligencji, współczesnej elity. Jeśli spojrzymy na naszych zachodnich sąsiadów to tam partie polityczne powołują fundacje. Każda partia ma swoją, tam mają swoich ekspertów. Członków partii politycznych kształci się w określonych obszarach, żeby potem mogli objąć jakieś wysokie stanowisko w tym właśnie obszarze” – mówiła Magdalena Gawin, wiceminister kultury. „Wydaje mi się, że myśmy do tego jeszcze nie doszli. Dyskusja nt. funkcjonowania partii politycznych w Polsce właściwie się nie toczy” – dodała.

Całość zakończyła się tradycyjnie występem artystycznym – wydarzenie zamknął koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.

  • Kongres Polska Wielki Projekt w regionach