Wildstein: człowiek, który zdecydował się walczyć nie tylko za swój kraj

Dziękuję bardzo za ten zaszczyt, który przypadł mi w udziale. Każda odsłona Kongresu Polska Wielki Projekt przyznaje Medal „Odwaga i Wiarygodność”. Tym razem otrzymał go Taras Kompaniczenko – artysta, muzyk, obecnie żołnierz, którego ściągnęliśmy z frontu. Trochę to kosztowało, zwłaszcza jego, ale nas również. Laudację wygłosi Marcin Mazurek, który jest dużo lepiej zorientowany w tych sprawach. Ja tylko powiem, co przeważyło o tym, że zdecydowaliśmy się nagrodzić pana Tarasa Kompaniczenkę tą nagrodą. To jest wybitny artysta, człowiek bardzo zaangażowany w sprawę niepodległości Ukrainy, ale nie tylko. To jest człowiek, artysta, który sięga do historii, która jest wspólna dla nas. Do historii, która, tak jak dzisiaj mówił premier Mateusz Morawiecki, jest historią państwa wielu narodów, między innymi narodu ukraińskiego. Naturalnie można również mówić o tej historii, że była ona nieudana, że nie udało nam się stworzyć trwałego związku na przykład z Ukraińcami, że w tym jest głównie odpowiedzialność nasza, Polaków, i że zaprzepaściliśmy szansę. Ale takie procesy historyczne to nie są rzeczy, które można odrzucić, które nikną. To nasze wspólne doświadczenie, wspólna kultura wydaje się, że procentują do teraz. I twórczość Tarasa Kompaniczenki pokazuje to i demonstruje. Demonstruje nam naszą bliskość, wspólnotę onegdajszą, tożsamość kulturową, którą w tej chwili, wydaje się, próbujemy odbudować. I dlatego to jest dla nas honor, że możemy nagrodzić kogoś, kto jest wielkim artystą, a jednocześnie człowiekiem, który zdecydował się walczyć za swój kraj – i nie tylko za swój kraj, również za nas. Ponieważ kiedy mówimy o tym, że Ukraińcy już nam pomagają, to nie zapominajmy przede wszystkim, że ich walka o swoją niepodległość, o swoją nie tylko tożsamość, ale swoją egzystencję, jako narodu, jest również walką za nas – przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, który również nam grozi. Jak pamiętam, groził nam już w tamtych czasach, już w XVII wieku.

Bronisław Wildstein podczas XII Kongresu Polska Wielki Projekt