Współpraca w regionie ważniejsza niż kiedykolwiek. Kongres Trójmorze Wielki Projekt

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę współpraca w regionie jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Z tego powodu w dniach 19-20 listopada br. odbędzie się Kongres Trójmorze Wielki Projekt organizowany przez Fundację Polska Wielki Projekt. Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na stronie www.polskawielkiprojekt.pl.

Inicjatywa Trójmorza należy do najważniejszych projektów geopolitycznych ostatnich dekad. To unikalny format współpracy międzynarodowej, skupiający dwanaście krajów Europy Środkowej położonych „między Rosją a Niemcami”. Jego pierwszorzędną wagę, a nawet niezbędność w wyłaniającym się porządku światowym ukazała agresja Putina na Europę. Już w czerwcu 2022 roku Ukraina otrzymała specjalny status partnera Inicjatywy Trójmorza, a Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość swojego kraju do uzyskania pełnego członkostwa.

Kongres Trójmorze Wielki Projekt skupi się na rosnącym potencjale Trójmorza. Wybitni paneliści pochodzący z naszego regionu oraz Niemiec i USA ukażą Trójmorze nie tylko jako projekt gospodarczy i infrastrukturalny, ale także jako projekt społeczny i kulturowy, oparty na wspólnym dziedzictwie i historii regionu. W ramach Kongresu odbędzie się Forum Dziennikarzy Europy Środkowej, którego uczestnicy rozmawiać będą o tworzącej się środkowoeuropejskiej sferze publicznej, komunikacji strategicznej w regionie oraz walce z fake-newsami.

Pierwszy dzień Kongresu, sobota 19 listopada, zostanie poświęcony sprawom kultury. Rozpocznie go panel „Trójmorze – wspólnota wyobrażona czy realny byt polityczny?”. Czy między imperiami możemy stworzyć podmiot, który będzie kształtował współczesny porządek w sposób bardziej sprawiedliwy i moralny? W panelu weźmie udział m.in. wybitna rumuńska lekarka i intelektualistka, Anca-Maria Cernea, laureatka medalu „Odwaga i Wiarygodność”.

Forum Dziennikarzy Europy Środkowej to dwa kolejne panele, które zajmą się zagadnieniami, jak nasz region może solidarnie odpowiedzieć na wojnę hybrydową i rosyjską dezinformację, a także –  dlaczego wciąż tak mało wiemy o sobie nawzajem („Europa Środkowa, czyli terra incognita”).

Pierwszy dzień zakończy debata rektorów uniwersytetów trójmorskich, „Skazani na drugorzędność? Świat Akademicki w Europie Środkowej”. Debatę poprowadzi prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugi dzień Kongresu poświęcony zostanie sprawom społecznym i ekonomicznym. Uczestnicy pierwszego panelu, „Trójmorze a proces deglobalizacji”, który poprowadzi dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, uczestnicy zastanowią się nad tym, czy zerwane łańcuchy dostaw są zagrożeniem, czy też szansą dla krajów regionu.

Drugi panel, „Czy jesteśmy młodymi demokracjami?” ukaże długie trwanie tradycji politycznych krajów Trójmorza. Punktem wyjścia będzie 800-lecie Złotej Bulli Andrzeja II, która 7 lat po Magna Carcie ustanowiła porządek praw i wolności obywatelskich w Europie Środkowej.

Kolejna debata, „Ewolucja Inicjatywy Trójmorza”, którą poprowadzi prof. Zdzisław Krasnodębski, opisze miejsce Trójmorza w architekturze Unii Europejskiej. Paneliści zajmą się rozwojem tej inichatywy od gospodarki poprzez insfratukturę po geopolitykę.

Zamykający kongres panel będzie dotyczył wizerunku Trójmorza „w oczach Zachodu”. W ostatnich latach nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Świadczy o tym nie tylko masowy powrót polskich emigrantów do ojczyzny. Podczas ostatniego panelu wysłuchamy wybitnych zachodnich intelektualistów, którzy zdecydowali się osiedlić w krajach naszego regionu: Roda Drehera (USA-Węgry), Martina Leidenfrosta (Austria-Słowacja) oraz prof. Gunnara Heinsohna (Niemcy-Polska).

W dwudniowym kongresie udział wezmą udział europosłowie, naukowcy, ekonomiści, menadżerowie, działacze społeczni oraz publicyści.    

Paneliści debatować będą m.in. o tożsamości regionu, możliwościach kooperacji, wspólnych interesach, wewnętrznych pęknięciach, szansach, wyzwaniach oraz zagrożeniach stojących przed regionem. Czy Trójmorze jest właściwą odpowiedzią na agresję ze Wschodu i bierność ze strony Zachodu? Czy możemy wybić się na regionalną i geopolityczną podmiotowość?

Dzień pierwszy: 19 listopada

11:00 Oficjalne otwarcie

11.10-12.30 Panel „Trójmorze – wspólnota wyobrażona czy realny byt polityczny?”

Moderator: 

Grzegorz Górny – Prezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

Paneliści: 

dr hab.  Arkady Rzegocki (Polska) – Szef Służby Zagranicznej, politolog

Jaroslav Kuchyna (Czechy) – Praskie Centrum transatlantycznych stosunków przy konserwatywnym instytucie CEVRO

prof. Mate Simundić (Chorwacja) – Przewodniczący Zgromadzenia Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej

dr Dimitrij Rupel (Słowenia) – Ambasador Republiki Słowenii w Stanach Zjednoczonych

12.30-14.00 Forum Dziennikarzy Europy Środkowej. Panel „Europa Środkowa w mgle dezinformacji” 

Moderator: 

Wojciech Biedroń – Dziennikarz w Fratria

Paneliści:

dr Anca-Maria Cernea (Rumunia) – Prezes Fundacji Ioan Barbus 

Vojtěch Kirsten (Czechy) – Redaktor portalu Info.cz 

Ivan Hrstic (Chorwacja) – Producent, prezenter, reporter, N1 Chorwacja

15:00 -16.30 Forum Dziennikarzy Europy Środkowej. Panel: „Europa Środkowa czyli terra incognita” 

Moderator: 

Goran Andrijanić (Chorwacja) 

Dziennikarz

Paneliści:

Jaroslav Daniska (Słowacja) – Redaktor naczelny pisma Impulz, założyciel projektu 1989.sk.

Paweł Pietkun – (Polska) – Wicedyrektor TVP World

Silviu Sergiu (Rumunia) – Dziennikarz

16.30-18.00 Panel: „Skazani na drugorzędność? Świat akademicki w Europie Środkowej”

Moderator: 

prof. Alojzy Nowak (Polska) – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

Paneliści: 

prof. Bohdan Hud’ (Ukraina) – Historyk i politolog, dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Lwowskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Hubert Łaszkiewcz (Polska) – Studium Europy Wschodniej Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

prof. John Micgiel (USA) – Profesor wizytujący Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Andžej Pukšto (Litwa) – Wykładowca akademicki, Uniwersytet w Kownie

prof. Stefan Purici (Rumunia) – Prorektor ds. Wizerunku Uczelni, Stosunków Międzynarodowych i Rozwoju Europy, Uniwersytet w Suczawie

2 dzień: 20 listopada 

11.00-12.30 Panel „Trójmorze a proces deglobalizacji: szansa czy zagrożenie” 

Prezentacja wprowadzająca:

prof.  Hermann Simon (Niemcy) – Pisarz, lider biznesu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Simon-Kucher & Partners

Moderator: 

dr Marek Dietl – Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Paneliści:

dr Adam Piotrowski – Prezes zarządu Vigo Photonics 

Krzysztof Kostowski – Prezes zarządu PlayWay 

Paweł Nierada – Wiceprezes zarządu BGK

12.30.-14.00 Panel „Czy jesteśmy młodymi demokracjami?”

Moderator: 

Grzegorz Górny – Prezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

Paneliści: 

Dénes András Nagy (Węgry) – Reprezentant węgierskiego Instytut Studiów Strategicznych, Ludovika – Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, analityk Instytutu Europy Środkowej, Századvég

prof. Marek Tracz-Tryniecki (Polska) – Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Emanuelis Zingeris – Poseł na Sejm Republiki Litewskiej

15.00-16.30  Panel „Ewolucja inicjatywy Trójmorza: infrastruktura i geopolityka”

Moderator: 

prof. Zdzisław Krasnodębski (Polska)  Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt

Paneliści:

prof. Ivars Ijabs (Łotwa) – Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Bogdan Rzońca (Polska) – Poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. Krzysztof Szczerski (Polska) – Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Otmar Lahodynsky (Austria)  – Były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (AEJ)

16.30-18.00 Panel: „Europa Środkowa w oczach Zachodu”.  

Moderator: 

dr hab. Michał Łuczewski – Socjolog, Wiceprezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

Prelegenci:

Martin Leidenfrost (Austria) – Pisarz

Rod Dreher (USA) – Pisarz i redaktor 

prof. Gunnar Heinsohn (Niemcy) – Socjolog, ekonomista, profesor Uniwersytetu w Bremie

Maciej Golubiewski (Polska) – Szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa

Partnerami wydarzenia są:

Partnerami medialnymi są:

Współpraca: