Zmarł profesor Gunnar Heinsohn

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Gunnara Heinsohna, naszego przyjaciela, wybitnego uczonego o wszechstronnych zainteresowaniach.

„Im bliżej śmierci, tym bardziej nieśmiertelne muszą stać się twoje myśli”
                              Gunnar Heinsohn
                21.11.1943 r. Gdynia - 16.02.2023 r. Gdańsk

 Pogrzeb prof. Gunnara Heinsohna odbędzie się 24 lutego o godzinie 13:00 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. 

Profesor Gunnar Heinsohn był wybitnym niemieckim socjologiem, ekonomistą, profesorem Uniwersytetu w Bremie, przyjacielem Polski.

Urodził się w czasie II wojny światowej w okupowanej przez Niemców Gdyni, w rodzinie Roswithy i Heinricha Heinsohnów. Jest pogrobowcem niemieckiego oficera, dowódcy okrętu podwodnego, który zatonął w maju 1943 przy kanadyjskim wybrzeżu. Pod koniec wojny (w listopadzie 1944) rodzina wyjechała do zachodnich Niemiec. W 1971 Gunnar Heinsohn ukończył studia socjologiczne na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W 1974 uzyskał doktorat z nauk społecznych, w 1982 uzyskał doktorat z ekonomii. Od 1984 wykładał na Uniwersytecie w Bremie. W latach 1993-2009 kierował Instytutem im. Rafała Lemkina, pierwszej w Europie placówce prowadzącej badania nad ludobójstwem i ksenofobią. Wykłada w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Jest autorem licznych publikacji dotyczących m.in. ekonomii, związku demografii z polityką bezpieczeństwa, wpływu kształcenia na sukces społeczeństw, ludobójstwa. Jego artykuły i komentarze zamieszczane są w największych niemieckich dziennikach, ale również w czołowych światowych periodykach, jak The Wall Street Journal, International Herald Tribune, Le Monde, Financial Times, The Weekly Standard, NRC Handelsblad.

Prof. Gunnar Heinsohn aktywnie działał na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli w świecie. Został uhonorowany w 2021 r. medalem „Odwaga i wiarygodność” podczas XI Kongresu Polska Wielki Projekt.

"To człowiek, który rozumie Polskę i ma serce dla Polski" 
               Premier Mateusz Morawiecki 

Pogrążeni w smutku składamy wyrazy głębokiego współczucia Jego Najbliższym.

W imieniu Fundacji Polska Wielki Projekt
Grzegorz Górny i Michał Łuczewski