Lokalny fenomen, o którym powinna usłyszeć Polska

Prężny ośrodek patriotyczny. Dom trzech dużych, renomowanych biznesów. Siedziba uniwersytetu trzeciego wieku. Wszystko to w gminie liczącej dziesięć tysięcy mieszkańców. Dobre Miasto, bo o nim mowa, nie jest tak rozpoznawalne jak można byłoby się spodziewać a lokalny Kongres Polska Wielki Projekt jest szansą, by przedstawić jego dokonania szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 17 maja w godzinach 10:00-18:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym (Salonik Artystyczny), wstęp wolny.

O dokonaniach Dobrego Miasta oraz o tym, co jeszcze pozostało do zrobienia będą rozmawiać samorządowcy i eksperci z regionu wraz z gośćmi znanymi na szczeblu krajowym. Wśród nich znajdą się Grzegorz Górny, publicysta i prezes Fundacji Polska Wielki Projekt, burmistrz Jarosław Kowalski, dr hab. Zdzisława Kobylińska, przedsiębiorca Daniel Jaworski, redaktor Jacek Karnowski czy prof. Norbert Maliszewski z Rządowego Centrum Analiz.
W programie Kongresu znajdą się cztery panele, które z punktu widzenia regionu ujmą uniwersalne problemy, takie jak zagrożenie dezinformacją, aktywizacja seniorów czy odejście od wartości.

Spotkanie w Dobrym Mieście to przedostatnie wydarzenie z serii lokalnych Kongresów Polska Wielki Projekt. W ten sposób cykl odwiedzi wszystkie szesnaście województw. We współpracy z lokalnymi partnerami omawiane są zagadnienia istotne dla danego regionu. Kongresom towarzyszą badania socjologiczne a co roku wydarzenia podsumowywane są w formie raportów. Ideą przedsięwzięcia jest wsłuchanie się w głos lokalnych społeczności
i przedstawienie ich potrzeb ogólnopolskiej publiczności i decydentom politycznym.

Polska Wielki Projekt to najważniejsze miejsce spotkań środowisk konserwatywnych
i propaństwowych w Polsce. Wokół organizowanych konferencji i wydawanych publikacji gromadzi najwybitniejszych intelektualistów i ekspertów z kraju i zagranicy. Promuje
i popularyzuje polskie osiągnięcia, tradycję historyczną, wartości i postawy patriotyczne oraz cywilizacyjne dziedzictwo europejskie i regionalne. W ten sposób działa na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej w Polsce i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku na świecie.

Program:

10:00-11:30 Upadek wartości końcem tożsamości

 • Dr hab. Zdzisława Kobylińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Ks. bp dr Andrzej Trochanowski, Eparchia Olsztyńsko-Gdańska
 • Grzegorz Górny, Fundacja Polska Wielki Projekt

11:30-13:00 Srebrny wiek – możliwości rozwoju

 • Dr hab. Zdzisława Kobylińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście
 • Stefan Duk, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Olsztynie
 • Urszula Daria Jędrychowska, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw Seniorów
 • Krzysztof Wojciechowski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Kanclerz Uniwersytetu Trzeciego Wieku “Na Szlaku św. Jakuba”
 • TBA

13:00-15:00 Małe miasto – wielki biznes

 • Jarosław Kowalski, Burmistrz Dobrego Miasta
 • Prof.  Norbert Maliszewski,  Rządowe Centrum Analiz
 • Daniel Jaworski, Suszarnia Warzyw Jaworski,
 • Maciej Wośko, Gazeta Bankowa


15:00-16:30 Wojna kulturowa

 • Jacek Karnowski, Tygodnik Sieci, portal wpolityce.pl
 • Sławomir Hryniewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Grzegorz Górny, Fundacja Polska Wielki Projekt
 • Zbigniew Kazimierz Rytel, Reżyser filmów dokumentalnych

17:00-18:00 Część artystyczna

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).