V Kongres Polska Wielki Projekt: Odważna Polska w Europie

Tegoroczny Kongres Polska Wielki Projekt odbędzie się pod hasłem odwagi w życiu politycznym i społecznym. Jesteśmy przekonani, że bez odwagi w polityce, w gospodarce i w kulturze, Polska nie będzie się rozwijać właściwie. Ostatnie lata to wprawdzie lata modernizacji, pewnej poprawy poziomu życia, ale modernizacji wyspowej, zbyt kosztownej, często powierzchownej i niesprawiedliwej, połączonej z korupcją i klientelizmem. Poprawie w niektórych dziedzinach życia towarzyszyła faktyczna de-modernizacja i regres w innych, a źródło dynamiki było przede wszystkim zewnętrzne. Ten swoisty rozwój zależny dokonywał się dzięki dotacjom europejskim i dobrej koniunkturze w gospodarce niemieckiej, z którą Polska jest coraz ściślej powiązana. W konsekwencji nie stworzono w Polsce własnych, silnych podstaw rozwojowych. Polacy pozostają jednym z najuboższych narodów Europy a względne zadowolenie tych, którzy głosują na partię rządzącą, wynika z zaniżonych aspiracji, kompleksów intensywnie wzmacnianych „pedagogiką wstydu” oraz lęku przed utratą osiągniętego stanu posiadania, skromnego, ale jednak wyższego niż w czasach PRLu. Tymczasem potrzebna jest ODWAGA, by zmierzyć się z wyzwaniami, których rozwiązanie zadecyduje o przyszłości Polski. Bez odważnych obywateli rządzący tracą poczucie odpowiedzialności i realności. Bez odważnych polityków żadna dalekosiężna strategia polityczna nie jest możliwa. Obecnie coraz więcej Polaków dostrzega, że lękliwą, konformistyczną politykę „płynięcia z głównym nurtem“, „politykę ciepłej wody“, trzeba zastąpić działaniami, zmierzającymi do rozwiązania strukturalnych problemów kraju. Prowadzący do nikąd rozwój zależny należy zastąpić odważną polityką podmiotowości.

Ale odwaga musi iść w parze z innymi cnotami publicznymi, takimi jak rozwaga, odpowiedzialność, sprawiedliwość, integralność, kreatywność. W ramach Kongresu będziemy pytać o ten związek. W dyskusjach z ekspertami, także z zagranicy, będziemy zastanawiać się nad alternatywnymi, odważnymi strategiami w różnych dziedzinach, by znaleźć odpowiedź na pytania: Na czym polega dziś śmiała polityka gospodarcza i finansowa, która może zapewnić trwały rozwój i dobrobyt nie tylko dla wybranych? Jak odważnie i skutecznie reformować instytucje publiczne i państwowe, np. system zdrowia? Jak uprawiać odważną, i jednocześnie realistyczną, politykę zagraniczną, w tym także politykę europejską? Czym jest odwaga intelektualna i dlaczego potrzebujmy dzieł kultury i dzieł naukowych, które są wyrazem takiej odwagi? Jakie jest miejsce dla odważnej Polski w Europie? Jak co roku, ostatniego dnia głównej części Kongresu zostanie wręczona nagroda im. Lecha Kaczyńskiego, honorująca wybitnego twórcę, sprawiedliwego i prawego, którego dzieła budują i utrwalają tożsamość Polaków.