michał Dworski polska Wielki projekt

Michał
Dworski

Korporacja Akademicka Astrea Lublinensis

Absolwent historii (2017) i prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W poprzednich latach pełnił funkcję prezesa w bydgoskim oddziale Stowarzyszenia KoLiber, a także wiceprezesa w strukturach lubelskich tej organizacji.

Ponadto był prezesem Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, a także Radnym Rady Studentów KUL oraz członkiem zarządu Koła Historyków Studentów KUL. Aktualnie jest członkiem Zarządu Fundacji Scytia, a w wolnych chwilach pomaga Instytutowi Polskiemu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II.

Za działalność społeczną odznaczony Medalem im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Michał Dworski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku –

  • panel: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

Uczestnik paneli:

2018: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia