Zbigniew Rau

prawnik, nauczyciel akademicki

prof. Zbigniew Rau – Polski prawnik, profesor, nauczyciel akademicki, senator VI kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Od 1983 do 1995 pracował na zagranicznych uczelniach w Max-Planck-Institut fuer Geschichte w Getyndze, Trinity College w Cambridge oraz na Uniwersytecie w Teksasie w Austin, był też stypendystą uniwersytetów brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Od 2007 roku kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu