Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego dla Wojciecha Kilara

Wojciech Kilar

Wybitny polski kompozytor Wojciech Kilar jest pierwszym laureatem Honorowej Nagrody im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oficjalnego odznaczenia Kongresu Polska Wielki Projekt.

Honorowa Nagroda im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego to oficjalna nagroda ustanowiona w 2011 r., przez organizatorów Kongresu Polska Wielki Projekt. Będzie ona przyznawana wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju.

Nagrodę symbolizuje statuetka pt. „Lśnienie” autorstwa wybitnej rzeźbiarki, przedstawicielki nurtu sztuki ziemi, pani Teresy Murak. Wykonana z brązu rzeźba nawiązuje do rombu płomiennego, figury występującej we wczesnym chrześcijaństwie. Statuetka jest, co podkreśla jej autorka, próbą uchwycenia przemiany materii w energię duchową.

Pierwszym laureatem Honorowej Nagrody im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego został polski pianista, dyrygent, kompozytor muzyki poważnej i filmowej – Wojciech Kilar.

Jak podkreślił przewodniczący Kapituły, prof. Zdzisław Krasnodębski, ideą tej Nagrody jest uhonorowanie twórcy, który polską tradycję narodową wzmacnia, kontynuuje i interpretuje w świetle doświadczeń nowoczesności.

Wojciech Kilar, odbierając nagrodę z rąk prof. Zdzisława Krasnodębskiego, powiedział m.in.: że postara się być w swojej twórczości wierny marzeniu, jakim była Polska śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polsce, w której słowa Bóg, Honor, Ojczyzna znaczyły dla naszych przodków tak wiele i które krzepiły ich w najtrudniejszych momentach naszej historii.

Wręczenie Honorowej Nagrody im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, miało miejsce w dniu 8 maja 2011 roku w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Uroczystość zakończyło wykonanie utworu laureata nagrody pt. Dusza z ciała wyleciała, przez zespół śpiewaków Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak.