Premier Jan Olszewski 1930-2019

Wielki smutek i żal towarzyszą nam od chwili wiadomości o śmierci

Premiera JANA OLSZEWSKIEGO

Wybitny mąż stanu, odważny obrońca prześladowanych, zasłużony w walce o prawdę i niepodległą Polskę.

Po 2010 roku był w gronie kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wręczanej corocznie wybranym twórcom.

Byliśmy zaszczyceni tą obecnością i dziś żegnamy Go w poczuciu ogromnej straty.

Najgłębsze wyrazy współczucia składamy Jego żonie Marcie i całej Rodzinie,

Kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Kongres Polska Wielki Projekt