Archipelag Inicjatyw Obywatelskich

7 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbył się piąty dzień kongresu Polska Wielki Projekt 2014. W jego trakcie zaprezentowaliśmy Archipelag Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszamy do przeczytania opisów organizacji oraz do obejrzenia zdjęć w galerii kongresowej. Pełne nagranie debat dostępne jest na kanale Instytutu na Popler TV.

Tegoroczna formuła Kongresu Polska Wielki Projekt wzbogacona została o nowe, ciekawe wydarzenie – Archipelag Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu Kongres stał się nie tylko miejscem refleksji, ale również przestrzenią spotkania dla tych, którzy są uczestnikami i animatorami życia publicznego w Polsce i w republikańskim, wspólnotowym duchu pracują na rzecz zmiany. Forum organizacji obywatelskich skupia inicjatywy o różnym potencjale, posiadające jednak wspólny mianownik – sukcesy, odnoszone często mimo trudności organizacyjnych i braku wystarczających środków. Udało nam się zaprosić ludzi z wielu miejsc w Polsce – Warszawy, Szczecina, Krakowa, Poznania, Torunia, Białej Podlaskiej, Lublina, Łodzi i Katowic. Podczas Kongresu można było odwiedzać stanowiska tych inicjatyw, a częśc z nich miała też okazję zaprezentować się na scenie. Spotkanie z nimi poprowadził Marek Pyza. Poniżej przedstawiamy sylwetki zaproszonych organizacji.

Fundacja „Kocham Podlasie” – powstała z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego i działa na południowym Podlasiu. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju Południowego Podlasia (m.in. powiat bialski, parczewski i radzyński) oraz jego mieszkańców. Fundacja stawia sobie za cel realizację szeroko zakrojonych projektów inicjatyw społecznych, mających na celu rozwój południowego Podlasia.

Fundacja Sapere Aude – tworzą ją młodzi wrocławianie, którzy wspierają rozwój swojego miasta i kraju. Fundacja upowszechnia postawy republikańskie i patriotyczne. Szczególny nacisk kładzie na uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości, która pozwoli im lepiej odnaleźć się we współczesnym świecie. Drugim filarem działalności jest inicjowanie dialogu na ważne tematy polityczne i kulturalne.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) – jest organizacją niezwiązaną z żadną partią. Jak głosi manifest ideowy Instytutu: „Marzy nam się społeczeństwo, w którym obywatele są zaangażowani w życie publiczne, dbają o dobro wspólne, są świadomi swoich praw i obowiązków, mają do siebie nawzajem zaufanie oraz chcą i potrafią współpracować”. Kampanie obywatelskie przeprowadzone przez INSPRO to Obywatele Decydują, Tiry na tory, Obywatele Rozliczają.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – angażuje się w obronę osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do tradycyjnego ładu społecznego oraz świata wartości, zwłaszcza w zakresie prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach rozwoju, ochrony małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją.

Stowarzyszenie „Pokolenie” – wspiera ideę wolnego społeczeństwa, obronę mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz poszanowanie dla tradycyjnych wartości, tradycji i kultury narodowej. W ciągu 17 lat działalności zorganizowało kilkanaście imprez masowych, kulturalnych i charytatywnych. Prowadzi działalność wydawniczą i naukową. Aktywnie wspiera walczącą o swoją wolność Ukrainę organizując m.in. zbiórkę pieniędzy, lekarstw oraz środków opatrunkowych.

Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom – została założona przez Macieja Świrskiego w 2012 roku. W Radzie Fundacji zasiadają prof. Piotr Gliński, prof. Andrzej Nowak, Jan Pietrzak, Tadeusz Płużański i Józef Orzeł. Celem Reduty jest przeciwdziałanie zniesławieniom (jak np. używanie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”). Ostatnim sukcesem Reduty jest zablokowanie wyświetlania niemieckiego filmu „Nasze matki, nasi ojcowie” na pokładach samolotów British Airways.

Portal pomniksmolenski.pl – powstał po 10 kwietnia 2010 roku. Posiada około 2000 filmów, własne radio, kącik satyry, wywiady, relacje i publicystykę. Nadawał filmy z 10 kwietnia 2010 roku z Okęcia i Smoleńska, ostatnie wywiady z prof. Januszem Kurtyką, prof. Szaniawskim, filmy z udziałem poległych w Smoleńsku. Od niedawna można na nim zakładać blogi.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej – założone w czerwcu 2010 roku w Krakowie przez Pawła Kurtykę. Realizuje misję krzewienia postaw patriotycznych oraz przypominania historii poprzez upamiętnianie polskich bohaterów i ważnych dat z ojczystych dziejów. Drugim filarem działalności są sprawy bieżące: stan armii, problemy edukacji i gospodarki, sprawy światopoglądowe. Obecnie działa w sześciu miastach akademickich.

Instytut Aurea Libertas – misją IAL jest odrodzenie wśród obywateli Rzeczypospolitej postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne w duchu najlepszych rodzimych tradycji patriotycznych i republikańskich, poprzez seminaria poświęcone polskiej myśli i tradycji politycznej oraz projekty obywatelskie – seminaria szkoleniowe dla małopolskich organizacji pozarządowych, projekt monitoringu samorządowców – Ranking Krakowskich Samorządowców, współpracę z krakowskimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Małopolskie Święta Polskie. Przy Instytucie także powstał i rozwinął się skierowany do studentów i pracowników naukowych System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia.

Fundacja Łączka – walczy o pamięć i honor Żołnierzy Wyklętych, a także o ich godne upamiętnienie. Jak mówią przedstawiciele Fundacji: „Żołnierze Niezłomni to wyrwany nam fragment polskiego kręgosłupa, naszej narodowej historii, którą musimy odzyskać. Nie chcemy, żeby nasze działania ograniczały się do „Łączki” na Warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Takich „Łączek” jest bowiem w Polsce wiele”.

Fundacja Niepodległości – działa od 2011 r. Najbardziej znanym projektem fundacji był „Rok Żołnierzy Wyklętych”, w ramach którego wydano płytę „Panny Wyklęte”, książkę „Wyklęci” oraz grę – Bohaterowie Wyklęci. Fundacja organizuje retrospektywy Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW, wspiera produkcję filmów dokumentalnych, zajmuje się edukacją najmłodszych. Wspiera i prowadzi akcje porządkowania grobów na Wołyniu oraz działania na powązkowskiej „Łączce”.

Izba Pamięci Płk. Kuklińskiego – mieści się na tyłach Katedry Św. Jana na warszawskiej Starówce. Składa się z dwóch części, które dzieli żelazna kurtyna. Wschód jak komunizm, Układ Warszawski i PRL – zardzewiały i nieprzyjemny. Ta część poświęcona jest pracy Kuklińskiego przed 1981. Część zachodnia to wspomnienia z wizyt Kuklińskiego w Polsce po uniewinnieniu w 1998. Są tu osobiste pamiątki, a także jego mundury oraz otrzymane wyróżnienia.

Stowarzyszenie KoLiber – młode pokolenie, któremu bliskie są wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne i bezpieczne państwo. Działa wśród najmłodszych, stawiając sobie za cel wychowanie młodego pokolenia. Tworzy raporty i zabiera głos w sprawach publicznych. Pracą u podstaw buduje zdrowe społeczeństwo obywatelskie.

Stowarzyszenie Solidarni 2010 – czerpie z wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego. Tworzy środowisko patriotyczne, które w często kontrowersyjny sposób domaga się prawdy o tragedii smoleńskiej, wolności słowa w mediach oraz uczciwości władzy. Poprzez happeningi, pokojowe protesty, miasteczka namiotowe, marsze oraz interaktywne projekty medialne i wydawnicze członkowie realizują cele Stowarzyszenia.

Zachodniopomorski Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – jest częścią ogólnopolskiego Ruchu Społecznego. Prowadzi działalność publiczną na rzecz umacniania tożsamości narodowej Polaków, opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego i praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej.

Młodzi dla Polski – działające od 2012 roku stowarzyszenie i sieć organizacji studenckich na uniwersytetach w całej Polsce. Ich głównym celem jest tworzenie środowiska patriotycznego wśród młodych ludzi oraz promocja postaw obywatelskich, patriotycznych i propaństwowych. Stowarzyszenie zorganizowało kilkadziesiąt dyskusji, konferencji, akcji społecznych, m.in „Upominamy się o Was” – akcję dotyczącą budowy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie.

Akademicki Klub Obywatelski – powstał w Poznaniu w 2011 roku. Liczy 287 członków, w tym ponad 100 profesorów. Celem działalności jest upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu poprzez oświadczenia na temat ważnych spraw społecznych, konferencje naukowe, koncerty i publikacje na stronie internetowej. Klub pobudza obywateli do wysiłku dla rozwoju rodziny, narodu i suwerennego państwa, w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie.

Fundacja Court Watch Polska – promuje jawność i transparentność w polskim sądownictwie, m.in. upowszechnia prawo do udziału publiczności w jawnych rozprawach. Ponad 1000 wolontariuszy Fundacji dokonało już blisko 20.000 obserwacji rozpraw, z których wnioski posłużyły do opracowania raportów na temat polskiego sądownictwa widzianego oczami zwykłych obywateli. Fundacja prowadzi największe w Polsce badanie praktyki sądowej.

Koalicja Obywatelska DLA RODZINY – ogólnopolskie porozumienie organizacji i środowisk, współdziałających na rzecz rodziny, dążących do tego, aby rodzina stała się zasadą polityki na poziomie samorządu, Polski, Unii Europejskiej. Koalicja (obecnie 41 podmiotów) przeciwstawia się wszelkim działaniom osłabiającym rodzinę, w tym ideologii gender.