Kultura, głupcze!

Głównym celem panelu będzie przedstawienie wizji doskonalenia narzędzi polityki kulturalnej w Polsce na wielu polach – humanistyki akademickiej, produkcji artystycznej (kino, teatr, sztuki wizualne), rynku medialnego a także współpracy międzynarodowej pod kątem dowartościowania tradycyjnej i konserwatywnej wrażliwości kulturowej, tak aby adresowany do niej przekaz stał się częścią głównego nurtu obiegu kultury. 

Panel będzie składał się z pięciu części i dyskusji, w której wezmą udział:

Mateusz Werner – Dlaczego wspólnota narodowa potrzebuje kultury? Dlaczego społeczeństwo jest konstrukcją symboliczną? Państwo i kultura narodowa w kontekście procesów globalizacyjnych i obecnego porządku konstutycyjnego RP.

Maciej Urbanowski – Uniwersytet jako najważniejsza instytucja kultury – fabryka tożsamości i laboratorium odnawiania znaczeń kodu kulturowego – jego aktualizacji i adaptacji cywilizacyjnej. Jednocześnie – koło zamachowe emancypacji społecznej, upowszechniania kultury, upodmiotowienia coraz szerszych kręgów społecznych. Humboldtowski uniwersytet kultury a globalizacyjny „uniwersytet doskonałości”.

Krzysztof Noworyta – przemysł kulturalny a kultura narodowa. Inspiracje ku rewitalizacji modelu kultury tożsamości.

Paweł Lisicki – media i kultura, wizja rozwoju rynku medialnego w Polsce uwzględniająca medialne wsparcie dla kultury instytucjonalnej, tradycyjnej, konserwatywnej

David Engels – co polska kultura może dziś zaoferować Europie i światu? Perspektywy i możliwości instytucjonalnej współpracy międzynarodowej w duchu kultur tożsamości.

Panel “Kultura, głupcze!”, odbędzie się w piątek, 9 października i będzie dostępny online na naszej stronie internetowej.