Młoda Polska

Young Poland; Młoda Polska

W Londynie nakładem oficyny Lund Humphries, ukazał się album autorstwa Julii Griffin i Andrzeja Szczerskiego „Young Poland: The Arts and Crafts Movement, 1890-1918”.

Jest to pierwsza anglojęzyczna publikacja dedykowana w całości tematyce polskiej sztuki stosowanej i rzemiosła artystycznego około 1900 roku. Książka przygotowana specjalnie z myślą o międzynarodowych, a głównie brytyjskich odbiorcach, wydana przez wiodącego międzynarodowego wydawcę.

Ta przełomowa książka, ukazująca niezwykłe dokonania przedstawicieli polskiego modernizmu w latach 1890-1918, stanowi połączenie pionierskich badań i pięknych obrazów. Młoda Polska stawiała na połączenie sztuk pięknych z użytkowymi. Kryło się za tym pragnienie ustanowienia odrębnego stylu narodowego w czasach politycznej niepewności. Wartości patriotyczne wyrażane były przez ówczesnych artystów za pomocą zróżnicowanego języka wizualnego napędzanego tożsamością narodową. Język ten wykraczał poza granice Polski w kierunku Europy Zachodniej oraz wpływów impresjonizmu, ekspresjonizmu, symbolizmu, secesji, a dodatkowo ukazującego podobieństwa z brytyjskim ruchem sztuki i rzemiosła.

Young Poland; Młoda Polska
Malarstwo Młodej Polski jest przedmiotem dyskusji na arenie międzynarodowej, ale sztuka dekoracyjna i architektura tego okresu nie zyskały jeszcze szerokiego rozgłosu. W książce tej po raz pierwszy omówiono znaczące osiągnięcia artystów użytkowych tego ruchu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Zostały tu nakreślone ideologiczne, stylistyczne i formalne powiązania młodopolskiego ruchu z brytyjskim ruchem sztuki i rzemiosła oraz wizją Ruskina i Morrisa, przy jednoczesnym uwidocznieniu młodopolskiego zespolenienia sztuk pięknych i dekoracyjnych.

Książkę przygotowali Julia Griffin (z domu Dudkiewicz), historyczka sztuki i kuratorka specjalizującą się w Ruchu Sztuki i Rzemiosła oraz malarstwie wiktoriańskim, oraz Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka wydana przez Lund Humphries

Wydanie publikacji związane było z otwarciem wielkiej wystawy młodopolskiej sztuki w William Morris Gallery.

Informacje: https://youngpolandartsandcrafts.org.uk/

źródło: Instytut Książki, www.mnk.pl