rocznica powstania w getcie warszawskim

powstanie w getcie warszawskim