KONGRES_POLSKA_WIELKI_PROJEKT DZIEŃ IIi

Andrzej Nowak, nagroda im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego