Transmisja 2 dnia Kongresu Trójmorze Wielki Projekt

Zapraszamy do oglądania transmisji z 2 dnia Kongresu Trójmorze Wielki Projekt

11.00-12.30 Panel „Trójmorze a proces deglobalizacji: szansa czy zagrożenie” 

Prezentacja wprowadzająca:

prof.  Hermann Simon (Niemcy) – Pisarz, lider biznesu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Simon-Kucher & Partners

Moderator: 

dr Marek Dietl – Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Paneliści:

dr Adam Piotrowski – Prezes zarządu Vigo Photonics 

Krzysztof Kostowski – Prezes zarządu PlayWay 

Paweł Nierada – Wiceprezes zarządu BGK

12.30.-14.00 Panel „Czy jesteśmy młodymi demokracjami?”

Moderator: 

Grzegorz Górny – Prezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

Paneliści: 

Dénes András Nagy (Węgry) – Reprezentant węgierskiego Instytut Studiów Strategicznych, Ludovika – Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, analityk Instytutu Europy Środkowej, Századvég

prof. Marek Tracz-Tryniecki (Polska) – Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Emanuelis Zingeris – Poseł na Sejm Republiki Litewskiej

15.00-16.30  Panel „Ewolucja inicjatywy Trójmorza: infrastruktura i geopolityka”

Moderator: 

prof. Zdzisław Krasnodębski (Polska)  Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt

Paneliści:

prof. Ivars Ijabs (Łotwa) – Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Bogdan Rzońca (Polska) – Poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. Krzysztof Szczerski (Polska) – Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Otmar Lahodynsky (Austria)  – Były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (AEJ)

16.30-18.00 Panel: „Europa Środkowa w oczach Zachodu”.  

Moderator: 

dr hab. Michał Łuczewski – Socjolog, Wiceprezes zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt

Prelegenci:

Martin Leidenfrost (Austria) – Pisarz

Rod Dreher (USA) – Pisarz i redaktor 

prof. Gunnar Heinsohn (Niemcy) – Socjolog, ekonomista, profesor Uniwersytetu w Bremie

Maciej Golubiewski (Polska) – Szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa