VII kongres Polska Wielki projekt;medal Odwaga i WiarygodnośćMAryna Miklaszewska, Irena Lasota, Jean Pierre Lasota; _3

Irena Lasota