VII kongres Polska Wielki projekt;nagroda im. prezydenta Lecha KaczyńskiegoZdzislaw Krasnodębski;