KONGRES_POLSKA_WIELKI_PROJEKT DZIEŃ IIi-1

Libera, Łuczewski, Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna