KONGRES_POLSKA_WIELKI_PROJEKT DZIEŃ II-1

Karnowski, Mistewicz, poślad,