Sławomir Olejnik, KONGRES_POLSKA_WIELKI_PROJEKT DZIEŃ IIi-1

Sławomir Olejnik, Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna