Skorka-Miroslaw-3

Mirosław Skórka; polska wielki projekt