Raport pt. Europa Środkowa wobec współczesnych wyzwań energetycznych