Warsaw_1944_by_Bałuk_-_26320

Grabież zachęty 1944