Papież_Jan_Paweł_II_i_kardynał_Stefan_kardynał_Wyszyński_w_drodze_na_plac_Zwycięstwa_w_dniu_2_czerwca_1979

Jan Paweł II

Domena Publiczna