Andrzej Podlasiński

ekspert spraw morskich

Andrzej Podlasiński (1948-2017), społecznik, ekspert spraw morskich. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kapitan Żeglugi Wielkiej.

Prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego (od 2011).

Inicjator wielu wydarzeń oraz ekspert w wielu dziedzinach związanych z gospodarką morską.

Andrzej Podlasiński uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Szkolnictwo zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej.