Andrzej Zybertowicz

Andrzej Zybertowicz

socjolog

Andrzej Zybertowicz – Doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwent, pracownik i były dyrektor Instytutu Socjologii  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003 – 2006 członek Komitetu Naukoznawstwa i Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownik grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki. Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, a zwłaszcza wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy. Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland.

Podczas stanu wojennego działał w opozycji, między innymi współorganizował siatkę kolportażu prasy podziemnej w Toruniu. W okresie lipiec – wrzesień 1982 przebywał w areszcie śledczym w Toruniu podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą. Został objęty amnestią dla więźniów politycznych w roku 1983.

Od lipca do listopada 2007 jest głównym doradcą ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Od 1 stycznia 2008 do 10 kwietnia 2010 jest doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2009-2010 przewodniczy Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Od roku 2006 uczestniczy w pracach badawczych, konferencjach i seminariach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od połowy lat 90. komentuje w mediach wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne – m.in. w Nowościach oraz Gazecie Pomorskiej. Obecnie jest stałym felietonistą tygodnika „W Sieci”.

2012
panel: Kto naprawdę rządzi Polską?
wykład: Jak wyjść z pułapki społecznej, czyli o łączeniu archipelagów polskości

2014
panel: Ruchy obywatelskie – podsumowanie – interpretacja.

2015
panel: Aktywność obywatelska a kontrola społeczna procesów demokratycznych

2016
panel: Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru
panel: Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

2017
panel: Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego

2019 
jako moderator panelu Stare wartości i nowe media – nadzieje i zagrożenia.