Anna Królikowska

nauczyciel akademicki

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii otrzymała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w socjologii religii.

Dr Anna Królikowska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Budowanie tożsamości.