Baronessa Caroline Cox

pielęgniarka i socjolog, członek parlamentu brytyjskiego od 1983

2003 – Założycielka i prezes Humanitarian Aid Relief Trust (HART)

Honorowy członek stowarzyszeń:  The Royal College of Surgeons of England; The Royal College of Nursing; Westminster University; City & Guilds of London Institute.

Działała w  organizacji Jagiellonian Trust,  organizowała także pomoc medyczną dla Polski współpracując z Fundacją Pomocy Medycznej dla Polski, założoną w 1981 roku. 

Brała udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku,

panel: Roger Scruton i Jagiellonian Trust w Polsce