Bartosz Marczuk

socjolog

Bartosz Marczuk – wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej. Pracę zawodową rozpoczął w jednym z OFE następnie pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W latach kolejnych został dziennikarzem specjalistycznym w Gazecie Prawnej  gdzie kierował działem Praca. W swojej karierze był także szefem działu w Dzienniku Gazecie Prawnej, zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost. Prowadził w Telewizji Republika program „Ekonomia raport”. W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Pracę zawodową łączył z działalnością ekspercką. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradca ministra pracy i polityki społecznej. Pełnił funkcję eksperta z zakresu polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego i w Związku Dużych Rodzin 3+. Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. Autor dwóch książek: „Wszystko o oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej.  Prywatnie mąż i ojciec pięciorga dzieci.