Bartosz Marczuk, socjolog, wiceprezes PFR S.A.

Bartosz Marczuk

Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej. Pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W latach kolejnych został dziennikarzem specjalistycznym w Gazecie Prawnej  gdzie kierował działem Praca. W swojej karierze był także szefem działu w Dzienniku Gazecie Prawnej, zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost. W 2015 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej i społecznym doradca ministra pracy i polityki społecznej. Pełnił funkcję eksperta z zakresu polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego i w Związku Dużych Rodzin 3+. Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego czy też Nagrody Ostre Pióro. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Obrony Narodowej.