Czesława Christowa

ekonomistka

Czesława Christowa – polska ekonomistka, profesor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Koszalińskiej, senator V kadencji. Ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej (1968); kilka lat spędziła w Bułgarii, gdzie uzyskała dyplom specjalisty systemów zarządzania na studiach podyplomowych w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego w Sofii i pracowała w zarządzie portu oraz w Centrum Cybernetyki Transportu w Burgasie. W 1975 na Politechnice Szczecińskiej obroniła doktorat nauk ekonomicznych. W latach 1977–1979 pracowała w szczecińskim oddziale Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej i Handlu Zagranicznego w Gdyni oraz w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” w Szczecinie. W 1979 podjęła pracę w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. W 1995 habilitowała się z ekonomiki transportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1996 została profesorem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kierownikiem Zakładu Organizacji i Zarządzania w Transporcie; jednocześnie była profesorem Politechniki Szczecińskiej i Koszalińskiej oraz prowadziła zajęcia m.in. w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie iZachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Ogłosiła kilka monografii i szereg artykułów z dziedziny zarządzania i logistyki. Jest tłumaczką przysięgłą języka bułgarskiego.

Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej zasiadała w Senacie w latach 2001–2005, reprezentując okręg szczeciński. W 2005 nie ubiegała się o reelekcję. Objęła stanowisko profesora na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Źródło: wikipedia.pl

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu