Dariusz Gawin

historyk, filozof

Polski historyk idei, filozof, socjolog i publicysta.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora filozofii uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Członek Collegium Invisibile. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN. Od maja 2005 pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz szefa Instytutu Stefana Starzyńskiego.

Zajmuje się historią filozofii politycznej i historią idei. Zasiada w kolegium redakcyjnym rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Gawin jest członkiem Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej, członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Rady Fundacji Szkoła Liderów, oraz Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (w latach 2007–2008).

Od 2006 razem z z Markiem Cichockim i Dariuszem Karłowiczem prowadzi seminarium filozoficzne w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, a od stycznia 2007 w TVP Kultura program Trzeci punkt widzenia.

W październiku 2005 został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[2]. W 2006 otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za książkę Polska, wieczny romans. Był stypendystą Nuffield College (Uniwersytet Oksfordzki), Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Mershon Center for International Security Studies, Ohio State University, oraz Wissenschaftzentrum Berlin fur Sozialforschung.

Publikował w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „Twórczości”, „Przeglądzie Politycznym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi, „Rzeczpospolitej” i „Życiu”. Współpracuje z krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu