Ryszard Bugaj

nauczyciel akademicki

dr hab. Ryszard Bugaj – Absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1980-1981 z-ca Kierownika OPSZ NSZZ Solidarność. Poza pracą dydaktyczną w WSIZ w Rzeszowie i INE PAN, był doradcą Prezesa NBP Sławomira Skrzypka i Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  Obecnie zajmuje się problemami  transformacji ustrojowej w polskiej gospodarce oraz  problemami  makroekonomicznymi i finansami publicznymi w Polsce.

W 1968 roku brał udział w protestach studenckich (w tzw. „zajściach marcowych”) i został usunięty ze studiów. W latach 70. związany z opozycja demokratyczną. W 1980 roku przystąpił do „Solidarności”. Był jej działaczem i doradcą. W okresie stanu wojennego został internowany. W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-1997 poseł na Sejm (w X-tej Kadencji przewodniczący komisji budżetowej). W latach 1992-1998 członek-założyciel i przewodniczący Unii Pracy.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu