Tomasz Grosse

politolog, socjolog

Dr hab. Tomasz Grosse – politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych. 

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich. Współpracuje z Instytutem Sobieskiego.  

Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht); stypendysta uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie.

Profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych PAN i członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej. 

Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Kościuszki w zakresie problematyki europejskiej oraz polityk gospodarczych UE.

Autor licznych publikacji m.in.: „Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski” (2004), „Polska wobec nowej polityki spójności UE (2004), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?” (2007), „Europa na rozdrożu” (2008) , raport na temat przyszłości polityki spójności UE: „Wybrane nurty debaty o przyszłości polityki spójności” (2008), „W objęciach europeizacji” (2012) oraz redakcia książki „Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów” (2013).

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:
2012
panel: O polskiej wsi. Relacje peryferii do centrów
wykład: Optymalna polityka rozwoju obszarów wiejskich

2013
panel: Na co nas stać w rywalizacji międzynarodowej?

2014
panel: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu

2015
panel: Rozwój: w jaki sposób Bruksela stymuluje kierunki rozwoju państw członkowskich?

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu