dr inż. Aleksander Chylak

architekt

Aleksander Chylak – architekt, urbanista, starszy wykładowca w stopniu doktora na Wydziale Architektury PW.

Wykładowca studiów podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W swoim dorobku ma niemal 100 uchwalonych planów miejscowych z terenów m.in. Warszawy, Siedlec, Łowicza, Łomży, Leszna, Sieradza, jak również opracowania tzw. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” dla wielu gmin a także szereg innych opracowań urbanistycznych. Zajmuje się też rewaloryzacją historyczną zespołów miejskich. Założył i prowadzi firmę projektową „ART-ARCH1”, zajmującą się urbanistyką i architekturą. Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu