dr inż. Aleksander Chylak

architekt

dr inż. Aleksander Chylak – architekt i urbanista, starszy wykładowca, w stopniu doktora, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykładowca studiów podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Założył i prowadził pracownię „ART-ARCH1” zajmującą się urbanistyką i architekturą.

Współautor niemal 100 uchwalonych planów miejscowych m.in. Warszawy, Siedlec, Łowicza, Łomży, Leszna, Sieradza, a także m.in. przebudowy przestrzeni rynków staromiejskich w Kaliszu i Łomży czy rewaloryzacji cmentarza żydowskiego w Kaliszu.

W latach 2013-2016 był przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Aleksander Chylak brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku – panel: Nieład przestrzenny w Polsce na tle innych krajów UE.