Mateusz Werner

Mateusz Werner

humanista, krytyk

Doktor nauk humanistycznych, krytyk filmowy i literacki. W latach 2001-2010  kurator programu filmowego Instytutu Adama Mickiewicza. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, członek Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa UKSW i Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego.

W 2008 obronił z wyróżnieniem doktorat z historii literatury w Instytucie Badań Literackich PAN.

Zainteresowania naukowe: historia idei, filozofia kultury, filozoficzna interpretacja dzieła sztuki, problem kryzysu kultury, konfliktu kulturowego, wojny kulturowej, pojęcia kultury narodowej i tożsamości kulturowej, historia filmu polskiego po 1989 roku.

Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski
Członek The International Federation of Film Critics FIPRESCI
Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Redaktor kwartalnika „Kronos”

Mateusz Werner brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:
2013 roku:
panel: Migracje Polaków
wykład: Polonia jako niewykorzystany zasób
2016 roku:
panel: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze