Mateusz Werner

humanista, krytyk

Doktor nauk humanistycznych, krytyk filmowy i literacki. W latach 2001-2010  kurator programu filmowego Instytutu Adama Mickiewicza. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, członek Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa UKSW i Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. W 2008 obronił z wyróżnieniem doktorat z historii literatury w Instytucie Badań Literackich PAN. Zainteresowania naukowe: historia idei, filozofia kultury, filozoficzna interpretacja dzieła sztuki, problem kryzysu kultury, konfliktu kulturowego, wojny kulturowej, pojęcia kultury narodowej i tożsamości kulturowej, historia filmu polskiego po 1989 roku.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu