dr Radosław Sojak

dr Radosław Sojak (UMK) – socjolog, wykładowca akademicki.
Zainteresowania badawcze: socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego.
Od 2015 roku Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii UMK

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w roku
2011
Panel dyskusyjny: Czy Polska stoi nierządem? Problemy władzy wykonawczej i ustawodawczej
Wykład: Niesterowność państwa – próba diagnozy socjologicznej