Edmund Bilicki

polityk

Edmund Jan Bilicki – polski elektryk, polityk, senator I kadencji. Ukończył w 1954 studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Zawodowo pracował od 1942 w warsztatach mechanicznych, a od 1946 w biurach projektowych i inżynierskich w Szczecinie. Zaangażował się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, objął w 1957 funkcję jego wiceprezesa w mieście, jednak organizacja ta została wkrótce rozwiązana. Od 1978 współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 przystąpił do „Solidarności”, był przewodniczącym komitetu założycielskiego i komisji zakładowej w „Elektroprojekcie”. Współtworzył wówczas Szczeciński Klub Katolików, był jego prezesem i następnie w okresie 1991–2003 wiceprezesem. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Biskupim Komitecie Charytatywnym, wspierającym represjonowanych i ich rodziny.

Od 1989 do 1991 z ramienia Komitetu Obywatelskiego zasiadał w Senacie I kadencji, reprezentując województwo szczecińskie. Zasiadał w Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W 1991 bez powodzenia kandydował do parlamentu z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. W tym samym roku przeszedł na emeryturę.

Należał do organizatorów Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i Akcji Katolickiej w Szczecinie. Od 1998 do 2002 był radnym rady miejskiej III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Źródło: wikipedia.pl

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu