Ewa Thompson

literaturoznawca

prof. Ewa Thompson – literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston. Autorka wiele artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii. W Polsce pisuje w Tekstach Drugich, Arcanach, a w USA m.in. w The Washington Times, Slavic and East European Journal, Modern Age, Slavic Review i Houston Chronicle. Jest redaktorem kwartalnika Sarmatian Review. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu