Ewa Thompson

literaturoznawca

prof. Ewa Thompson – literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston.
 Autorka wielu artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii.
 W Polsce pisze w Tekstach Drugich, Arcanach, a w USA m.in. w The Washington Times, Slavic and East European Journal, Modern Age, Slavic Review i Houston Chronicle. 
Redaktor kwartalnika Sarmatian Review. 
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.
W 2015 otrzymała Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie. 

Książki w języku polskim:
„Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm”, przeł. Anna Sierszulska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2000.
„Witold Gombrowicz”, przeł. Anna Sierszulska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2002.
„Zrozumieć Rosję”, przeł. Eliza Litak, Wydawnictwo: Teologia Polityczna, 2019.
Laureatka medalu Odwaga  i Wiarygodność w 2014 roku.
Brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w roku 2014
panel: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?