Grażyna Wrońska

dziennikarz

Grażyna Wrońska – wieloletnia dziennikarka Radia Poznań. 

Autorka telewizyjnego i radiowego cyklu o bohaterach “najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. W Radiu Poznań zajmuje się tematami kulturalnymi.

Grażyna Wrońska uczestniczyła w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Odzyskać miasto.