Hanna Labrenz Weiss

politolog, historyk

Hanna Labrenz Weiss – historyk i politolog

1974-1978 Uniwersytet Warszawski (dziennikarstwo i nauki polityczne)

1981-1985 Freie Universität Berlin (Historia i nauki polityczne)

Założyciel i kierownik naukowy Federalnego Urzędu do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD w Berlinie (znanego jako Urząd Gaucka).

Autorka publikacji dotyczących powojennej historii Polski i Niemiec.

W 2015 roku była prelegentem Kongresu Polska Wielki Projekt panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury