Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jadwiga Emilewicz – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Była radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

2018 Jadwiga Emilewicz została powołana na urząd ministra przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W wyborach w 2019 z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskała mandat posłanki IX kadencji. 15 listopada 2019 została ministrem rozwoju w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Jadwiga Emilewicz brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:
2016
Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej
2017
Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych