Jan Wojtyła

ekonomista, prawnika

prof. dr hab. Jan Wojtyła, były Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ekonomista i prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Prezydent Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Ekonomicznych w Polsce w latach 1999-2002. Podczas pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyczynił się do pozyskania przez akademickie uczelnie Śląska znaczących środków unijnych i budżetowych. Autor i współautor projektów rozwojowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 1989 r. członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wyróżniony przez PAN Medalem im. W. Szuberta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy i polityki społecznej” oraz przez Radę Miasta i Prezydenta Honorową Odznaką Miasta Katowic przyznaną za „szczególny wkład w rozwój i rozsławianie Katowic”. Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy a wcześniej zespołu prawa pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów: kodeksu pracy i zbiorowego prawa pracy. Współtwórca koncepcji regionalizacji dialogu społecznego. Członek powołanej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Narodowej Rady Rozwoju. Członek Rady Fundacji św. Wojciecha Adalberta w Gnieźnie, powołany przez Prymasa Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, były wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej powołanej przez Arcybiskupa Damiana Zimonia.
W pracach rad nadzorczych górnictwa oraz ciałach doradczych wojewodów troszczył się o zachowanie potencjału górnictwa i łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji zatrudnienia. Wyróżniony przez śląskie środowiska gospodarcze Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, nagrodą Czarny Diament, między innymi za udział w utworzeniu kampusu Uczelni w Rybniku.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu