Jarema Jakubowski

filozof

Jarema Jakubowski – – adiunkt w Instytucie Filozofii i tutor na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 1995-2009 sekretarz wydawnictwa Instytutu Filozofii.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w  2013,
panel: Tożsamość polityczna Poznania